ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09-12-2021

  ASSOCIACIÓ PRE-JUBILATS I JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ) ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09-12-21 SENT LES 12 HORES DEL DIA 9 DE DESEMBRE DEL 2021, AMB L’ASSISTÈNCIA […]

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 11-12-2019

ASSOCIACIÓ PRE-JUBILATS I JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ)

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 11-12-19

 

SIENDO LAS 12 HORAS 20 MINUTOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, CON LA ASISTENCIA DE 30 SOCIOS, UN 29% DEL TOTAL DE SOCIOS, SE CELEBRA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ESTA ASOCIACION, HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 DE NUESTROS ESTATUTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA QUE ANTERIORMENTE SE HABIA COMUNICADO EN FECHA Y FORMA LEGAL. EN EL CENTRO CATALANISTA, DEL CARRER RAMON VATLLE nº 2 (SALA DE ACTOS).

1º SE PREGUNTA SI SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, POR UNANIMIDAD SE APRUEBA NO DAR LECTURA, YA QUE ERA CONOCIDA POR LOS ASISTENTES, Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2º SE REPARTEN FOTOCOPIAS DEL ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACION, DEL AÑO 2019, DESPUES DE HACER ALGUNAS ACLARACIONES DE ALGUNO DE LOS SOCIOS, SE APRUEBA POR UNANIMIDA.

3º SE DA INFORMACION BASICA GENERAL DE LA ASOCIACION, Y SE COMUNICA LA DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION ANTIGUA IMNECESARIA QUE YA SE APROBO EN LA ASAMBLEA DEL 2018.

5º SE INFORMA DEL CAMBIO DE BANCO, Y SE PREGUNTA POR LA CUOTA DEL 2020, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SEA LA MISMA 15€, QUE SE PASARA AL COBRO EN EL MES DE FEBRERO. SE COMUNICA QUE, SI ALGUIEN HA CAMBIADO DE CUENTA U OTRO MOTIVO, QUE NOS PUEDAN DEVOLVER EL RECIBO, NOS LO COMUNIQUE, PARA TOMAR LA MEDIDA MAS ADECUADA, YA QUE ESO OCASIONA UN GASTO IMPORTANTE

6º DE LA RENOVACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, SE INCORPORA JORDI COLL (NUEVO SOCIO) Y QUEDA CONSTITUIDA COMO SIGUE: DAMASO SEGURA (PRESIDENTE), JORDI COLL (VICEPRESIDENTE), JOSE LUIS GARCIA (SECRETARIO), FRACISCO NAVEIRA (TESORERO), VICENT VAYA, Y JOSE ANTONIO REY (VOCALES).SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

EN RUEGOS Y PREGUNTAS, TERTULIA DISPERSA Y VARIADA SIN TRASCEDECIA NOTABLE.

NO HABIENDO MAS TEMAS ATRATAR, SE CIERRA LA SESION A LAS 13HORAS 18 MINUTOS DEL MISMO DIA.

 

 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 12-12-2018

ASSOCIACIÓ DE PRE-JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ)

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 12-12-18

SIENDO LAS 10 HORAS 10 MINUTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON LA ASISTENCIA DE 30 SOCIOS, UN 27.52% DEL TOTAL DE SOCIOS, SE CELEBRA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ESTA ASOCIACIÓN, HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 DE NUESTROS ESTATUTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA QUE ANTERIORMENTE SE HAVIA COMUNICADO EN FECHA Y FORMA LEGAL. EN EL CENTRO CATALANISTA, DEL CALLE  RAMÓN BATLLÉ nº 2 (SALA DE ACTOS).

ANTES DE TODO COMENTAMOS LA AUSENCIA DE NAVEIRA (TESORERO) QUE NO HA PODIDO ASISTIR, POR TEMAS PERSONALES.

1º SE PREGUNTA SI SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, POR UNANIMIDAD SE APRUEBA NO DAR LECTURA, YA QUE ERA CONOCIDA POR LOS ASISTENTES, Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2º SE REPARTEN FOTOCOPIAS DEL ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN, DEL AÑO 2018, DESPUÉS DE HACER ALGUNAS ACLARACIONES DE ALGUNO DE LOS SOCIOS, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

3º SE DA INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN. SE DA POR FINALIZADA LA DEMANDA AL CONSTITUCIONAL, Y LA DESAPARICIÓN DE LA FECAT.

4º DE LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, AL NO HABER NINGÚN CANDIDATO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, QUE SIGA LA MISMA.  DÁMASO SEGURA (PRESIDENTE), JOAN MIRO (VICEPRESIDENTE), JOSE LUIS GARCIA (SECRETARIO), FRANCISCO NAVEIRA (TESORERO), JOSEP LATORRE, VICENTE VAYÀ Y JOSE ANTONIO REY (VOCALES).

EN RUEGOS Y PREGUNTAS, SE INFORMA QUE LA CUOTA (15€) DEL AÑO 2019, SE PASARA AL COBRO, A FINAL DE FEBRERO. SE COMUNICA QUE, SI ALGUIEN HA CAMBIADO LA CUENTA, U OTRO MOTIVO QUE NOS PUEDAN DEVOLVER EL RECIBO, NOS LO COMUNIQUE PARA TOMAR LA MEDIDA MAS ADECUADA, YA QUE ESO OCASIONA UN GASTO IMPORTANTE. TAMBIEN SE PRESENTA UNA LISTA CON LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA COMIDA DE FINAL DE AÑO QUE ORGANIZA UN GRUPO DE SOCIOS.

NO HABIENDO MAS TEMAS A TRATAR, SE CIERRA LA SESIÓN A LAS 10 HORAS 55 MINUTOS DEL MISMO DIA.

LA JUNTA

 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13-12-17

ASSOCIACIÓ DE PRE-JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ)

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13-12-17

SIENDO LAS 11 HORAS 10 MINUTOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON LA ASISTENCIA DE 35 SOCIOS, UN 28.9% DEL TOTAL DE SOCIOS, SE CELEBRA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ESTA ASOCIACIÓN, HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 DE NUESTROS ESTATUTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL DÍA QUE ANTERIORMENTE SE HABÍA COMUNICADO EN FECHA Y FORMA LEGAL. EN EL CENTRO CATALANISTA, DEL CARRER RAMÓN BATLLE nº 2 (SALA DE ACTOS).

ANTES DE TODO COMEMTAMOS LA AUSENCIA DE NAVEIRA (TESORERO) QUE NO HA PODIDO ASISTIR, POR TEMAS PERSONALES.

1º SE PREGUNTA SI SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, POR UNANIMIDAD SE APRUEBA NO DAR LECTURA, YA QUE ERA CONOCIDA POR LOS ASISTENTES, Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2º SE REPARTEN FOTOCOPIAS DEL ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN, DEL AÑO 2017, DESPUÉS DE HACER ALGUNAS ACLARACIONES DE ALGUNO DE LOS SOCIOS, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

3º SE DA INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN. SE DA POR FINALIZADA LA DEMANDA AL CONSTITUCIONAL, Y LA DESAPARICIÓN DE LA FECAT.

4º DE LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, AL NO HABER NINGÚN CANDIDATO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, QUE SIGA LA MISMA. SEGURA (PRESIDENTE), JOAN MIRO (VICEPRESIDENTE), JOSÉ LUIS GARCÍA (SECRETARIO), FRANCISCO NAVEIRA (TESORERO), JOSEP LATORRE, Y VICENTE VAYÀ VOCALES.

EN RUEGOS Y PREGUNTAS, SE INFORMA QUE LA CUOTA (15€) DEL AÑO 2018, SE PASARA AL COBRO, A FINAL DE FEBRERO. SE COMUNICA QUE, SI ALGUIEN HA CAMBIADO LA CUENTA, U OTRO MOTIVO QUE NOS PUEDAN DEVOLVER EL RECIBO, NOS LO COMUNIQUE PARA TOMAR LA MEDIDA MAS ADECUADA, YA QUE ESO OCASIONA UN GASTO IMPORTANTE. Y PARA EL 2019, SE PROPONE COBRAR LA CUOTA EN LA ASAMBLEA DE FINAL DEL AÑO 2018

NO HABIENDO MAS TEMAS A TRATAR, SE CIERRA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS 20 MINUTOS DEL MISMO DÍA.

LA JUNTA ACTUAL

 

 

 

 

REUNIÓ EN UN NOU LOCAL EL 13.09.2017

Hola companys, ens posem en marxa, arriba el segon dimecres del mes de Setembre i ens hem de plegar per veure que estem vius i be de salut. Ens explicarem la calor que ha fet, on hem estat i altres coses que a lo millor seran mes atractives de comentar entre nosaltres.
Com ja us varem dir el mes de Juliol la reunió es farà en un local nou que no serà el Centre Catalanista. El lloc nou escollit per la Junta Actual i altres companys que donen suport a l’ Associacio de Jubilats de Sant Andreu serà al Casal Basconia, carrer Basconia, num. 42  08030 Barcelona ( Sant Andreu ) a tocar el carrer Malats a lo millor mes coneguts per a tots. Molt a prop de l’ estació del Metro de Sant Andreu L-1, també l’ estació de Tren de Rodalies de Sant Andreu Arenal i Metro de Fabra i Puig. Podreu anar també amb l’ autobús de línea 62. El local i la seva cafeteria que també serveixen menjars obren a les 10:00 del matí. Us poso un enllaç que trobareu molta informació. Us recordo que una cosa que ens varen demanar es que us féssiu socis del Casal per reivindicar-se davant de l’ Ajuntament de Barcelona per aconseguir mes avantatges. Es un favor que es pot fer doncs la nostre associació no pagarà res i vosaltres al fer-vos soci tampoc pagareu res. Esperem que sigui una nova etapa millor que l’ anterior i que sigui del vostre gust. Feu corre la veu a tots els companys que puguin estar interessats.
La Junta Actual

 

 

 

 

MES INFORMACIÓ DEL RENTING DE MERCEDES BENZ

Hola companys, tan per part d’ en José Luis García Melguizo con per part d’ en Dámaso Segura i tots els que col·laboren en la difusió de tot l’ entramat del Rènting que fa la firma Mercedes Benz en els seus jubilats voldrien que arribes a tots els companys que poden estar interessats i afectats per aquesta modalitat. Es molt difícil tenir totes les adreces de tots els companys jubilats. Us demanem disculpes si algú rep aquestes informacions mes d’ un cop, millor per excés que no rebre res. També us demanem que si creieu que algú pot estar interessat i penseu que no ho
sap li feu saber de l’ existència d’ aquesta modalitat de Rènting i reenvieu aquesta informació. En l’ arxiu Word tornem a enviar una informació de com demanar vehicles de Rènting a Mercedes Benz. En els dos arxius Adobe Acrobat Reader DC un d’ ells parla de les Regles i Procediments, consells útils, com son els processos de devolucions del vehicle un cop acabat aquest Rènting, els danys acceptables o inacceptables de carrosseria i pintura, etc. etc. En l’ altre arxiu podreu veure d’ una manera bastant ben explicat els preus de cada model que parteix d’ un percentatge del PVP, les novetats de models i preus vigents en una oferta programa des de primers de Maig del 2016, diferents contractes de quilometratge als 12 mesos, característiques del producte, amb exemples de models i quotes. Mireu, remeneu i si esteu interessats amplieu la vostre informació en els contactes que us hem facilitat. Gracies per la vostre col·laboració.

NOTA PELS LECTORS DE LA WEB: En aquest missatge es parla d’ uns fitxers que no estan inclosos aquí a la web, si algú està interessat poseu un missatge a la web amb la vostre adreça i els enviarem. Gracies.

Salut
La Junta actual

INFORMACIÓ DE COM DEMANAR UN RENTING A MERCEDES BENZ

 

RENTING VEHICULOS MERCEDES BENZ,

PARA JUBILADOS DE LA EMPRESA

 

 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR VEHICULOS DE RENTING

 

 

  • Foto Copia: Documento Nacional de Identidad

 

  • Foto Copia: Carnet de Conducir

 

  • Resolución de la Pensión

 

  • Justificante de la Empresa como Jubilado de Mercedes Benz España S.A. *

 

  • Domiciliación Bancaria con (Foto copia de un recibo)

 

  • Impreso de solicitud del vehículo, proporcionado por Renting Madrid

 

  • Declaración de Renta

 

* El documento de justificación de Empleado jubilado de Mercedes Benz, hay que solicitarlo al Departamento de Personal de fábrica, Vitoria.

 

Toda esta documentación hay que remitirla por Correo Electrónico, al  compañero de Renting Madrid,  Ethinson Monroy  (tel. 607. 71. 56. 92  ó  91.324.86.63)

Correo Electrónico  (ethinson.monroy_agudelo@daimler.com).

 

Los vehículos se recogerán en AUTOLICA, Concesionario de Mercedes Benz, en calle Motores, 146,   Zona Franca, de Barcelona.

NOTA: Si alguien está interesado en el Renting, para ampliar la información rogamos os pongais en contacto con el compañero

José Luis Garcia Melguizo,  teléfono 619619631