ASSOCIACIÓ PRE-JUBILATS I JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ)

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09-12-21

SENT LES 12 HORES DEL DIA 9 DE DESEMBRE DEL 2021, AMB L’ASSISTÈNCIA DE 24 SOCIS, UN 24.73% DEL TOTAL DE SOCIS, SE CELEBRA L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA D’AQUESTA ASSOCIACIÓ, FENT COMPLIMENT DE L’ARTICLE 10 DELS NOSTRES ESTATUTS QUE ANTERIORMENT, S’HAVIA COMUNICAT EN DATA I FORMA LEGAL, AL CENTRE CATALANISTA DEL CARRER RAMON BATLLE nº2 (SALA D’ACTES).

1º ACTUALITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ: EL PRESIDENT, FA UNA EXTENSA EXPOSICIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA MATEIXA, I ELS ASSISTENTS,  HO DONEN PER BONA.

2º ES REPARTEIXEN FOTOCÒPIES DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’ASSOCIACIÓ DE L’ANY 2021,       I  DESPRÉS DE FER ALGUNS ACLARIMENTS, PER A ALGUN DE LOS SOCIS, S’APROVA PER UNANIMITAT. 3º WEB DE L’ASSOCIACIÓ: EL COST DE LA PÀGINA WEB, ES PAGARÀ EL 50%, A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ, I L’ALTRE 50%, HO PAGARAN ELS COMPANYS QUE FAN LES EXCURSIONS. S’APROVA PER UNANIMITAT. 4º ES PROPOSA COBRAR LA QUOTA PER A L’ANY 2022 AL 1º TRIMESTRE DE L’ANY 2022. LA QUOTA, SERA LA MATEIXA D’ANYS ANTERIORS, 15€. S’APROVA PER UNANIMITAT. 5º LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA, QUEDA CONSTITUÏDA, COM SEGUEIX: DAMASO SEGURA (PRESIDENT), JORDI COLL (SECRETARI), FRANCISCO NAVEIRA (TRESORER), JOSE LUIS GARCIA (VICEPRESIDENT),  JOSÉ ANTONIO (VOCAL). 6º EN PRECS I PREGUNTES ES PROPOSA, QUE EN UNA PROPERA COMUNICACIÓ, ES DONI UNA EXPLICACIÓ DETALLADA, DE COM HA D’ACTUAR L’ESPOSA D’UN COMPANY, EN EL CAS DE MORT D’AQUEST, EN ALLÓ RELACIONAT AMB EL COMPLEMENT QUE ES COBRA DE VIDA CAIXA. S’APROVA PER UNANIMITAT.TAMBÉ, UN COMPANY PROPOSA QUE FEM UN MINUT DE SILENCI, EN MEMÒRIA DELS COMPANYS MORTS, I AIXÍ HO FEM. NO HAVENT MES TEMES A TRACTAR, ES TANCA LA SESSIÓ, A LES 12 HORES 46 MINUTS DEL MATEIX DIA

JUNTA ACTUAL