DOCUMENTS NECESARIS PER LA SOL.LICITUD DE RECLAMACIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ DE LES MUTUALITATS A L’AGENCIA TRIBUTARIA.

En el cas de que algun altre company/a tingues la necessitat de fer la reclamació a l’Agencia Tributaria en el tema de les Mutualitats a traves de l’empresa ALFIS ABOGADOS  Assessoria Jurídica els documents requerit son:

Atorgament de la Representació

Fotocopies de les dues cares del DNI

Informe de la Vida Laboral del sol·licitant

Certificat de titularitat del compte bancari que pot fer falta amb possibles operacions en l’Agencia Tributaria

Recomanable el Carnet de Filiació en el període anys 1967-1978

Si feu la reclamació a traves de ALFIS ABOGADOS en cas de dubte o requeriment de mes informació posarse en contacte amb la Sra. Cristina telef.  93.4254111

Junta Actual