ASSOCIACIO DE JUBILATS I PRE JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ)

ACTA DE l’ASSEMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE DESEMBRE 2022

A les 12 hores del dia 14 de desembre de 2022 i amb una assistència de 26 socis, cosa que representa un 28,26%  del total de socis, es celebra l’Assemblea Ordinària d’aquesta Associació d’acord amb l’article 10 dels nostres estatuts. Havent-se comunicat en data i forma legal al Centre Catalanista. Carrer Ramon Batlle número 2 a la Sala d’Actes.

1.- El President pren la paraula fent una exposició de la situació actual de l’Associació. Comunica també a l’Assemblea el mal funcionament de Correus en haver trigat moltíssim a rebre els Associats les cartes enviades per la junta el dia 22 de Novembre i que aquest va rebre el dia 13 de Desembre. La resposta de Correus es que va ser degut a un tema burocràtic.

També es va exposar a requeriment d’un dels socis, la situació dels terrenys de la Mercedes. Tot es resumeix a un tema polític. Pel que fa referència a un local per a l’Associació que ha estat sol·licitat, tot està pendent que s’aprovi la llicència d’obra. L’únic aprovat, a dia d’avui, és una Universitat que es construirà a la zona d’Oficines. També és segur que no hi hauran botigues.

A una altra pregunta d’un altre associat sobre whatsApps enviats als jubilats per ajudar-los i defensar-los. La veritat es que es tracta d’un grup privat d’advocats que per entrar en aquesta Associació cal pagar 300 euros + Iva, per la qual cosa, d’entrada, més aviat sembla un negoci per als advocats i no una ajuda per als jubilats.

També es proposa fer un àlbum de fotos en què es recullin els 18 anys de l’activitat dels companys que cada dimecres anem a caminar. Seria un resum des de l’any 2004. Se’n tindria un a l’Associació i el que en volgués un per ell particularment, podria demanar-ne un, això si, cadascun pagant el seu. S’aprova per unanimitat.

2.- Es reparteix entre tots els assistents, un full indicant la situació financera de l’Associació amb tots els ingressos i totes les despeses. S’aproven per unanimitat.

3.- Es decideix continuar amb la web actual però canviant-la per una nova i més segura. El accés serà el mateix que fins ara. L’import del manteniment és de 300 euros anuals. Es decideix pagar aquest manteniment de la següent manera: d’una banda amb un pagament recollit dels companys que caminen els dimecres, i per l’altra,  posant la resta aquesta Associació.

4.- Per a l’any vinent es decideix continuar pagant 15 euros anuals per associat.

5.- S’aprova per unanimitat seguir amb la mateixa junta formada per;

PRESIDENT………. Damaso Segura

SECRETARI………. Jordi Coll

TRESORER………. Francisco Naveira

VOCALS …………. Jose Luis Melguizo I Jose Antonio Rey

I sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 12,50 hores,

LA JUNTA